home ›› Belang van vismigratie

Belang van vismigratie

 

Vismigratie staat de laatste jaren vol onder de aandacht van water-, natuur- en visstandbeheer. Binnen verschillende wet- en regelgevingen, waaronder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het Europese Aalplan wordt aandacht gevraagd voor de vrije migratie van vis. 

De problemen rond vismigratie hangen sterk samen met de aanwezigheid van kunstwerken zoals stuwen en gemalen in de watersystemen. Veel van deze kunstwerken zijn namelijk niet of moeilijk passeerbaar voor vis, waardoor de vrije migratie van vis wordt belemmerd. Voor vis ontstaan hierdoor de volgende problemen:

• Het afsluiten van migratieroutes, waardoor de benodigde (deel)leefgebieden niet meer kunnen worden bereikt;
• Het beschadigen en doden van vissen door gemalen;
• Het compartimenteren (versnippering) van leefgebieden, waardoor gebieden voor vispopulaties te klein in omvang zijn geworden;
• Onvoldoende uitwisseling tussen vispopulaties, waardoor de vitaliteit van de vispopulatie wordt aangetast.

 

De Vis Migratie Kaart
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl